THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thứ hai, 13/04/2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP VINAFOR SÀI GÒN

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VinaFor Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút,  thứ 3 ngày 21/4/2015

- Địa điểm: Công ty cổ phần VinaFor Sài Gòn

- Địa chỉ: 64 Trương Định, Quận 3, TP.HCM

2. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần SX & XNK Lâm Sản SG - 64 Trương Định, quận 3, TP.HCM, hoặc:

- Truy cập và tải từ trang web: http://vinaforsaigon.com.vn/news/vni

3. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp

- Giấy uỷ quyền ,thông báo mời họp của người uỷ quyền, CMND (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

 Chú Thích :  Vui lòng nhấn vào đường dẫn phía dưới để tải và xem chi tiết về thông báo.

http://www.mediafire.com/view/ap8a0vpzhhy5i6l/Thong_Bao_Moi_Hop_DHCD_2015.pdf

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 Chú Thích :  Vui lòng nhấn vào đường dẫn phía dưới để tải và xem chi tiết về chương trình đại hội.

http://www.mediafire.com/view/ive8hongeogvdx5/Chuong_Trinh_Dai_Hoi.pdf

 TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Chú Thích :  Vui lòng nhấn vào đường dẫn phía dưới để tải và xem chi tiết về tờ trình.

http://www.mediafire.com/view/sa0rvcupczifcvn/To_trinh_xin_y_kien_co_dong_2015.pdf

 

Download: 
Tin tức khác